Tình tiết khó xử vụ Phó Chủ tịch VFF vào khách sạn

Tình tiết khó xử vụ Phó Chủ tịch VFF vào khách sạn

Tình tiết khó xử vụ Phó Chủ tịch VFF vào khách sạn

Theo anh V, người làm kinh doanh nhà nghỉ hay khách sạn cần tinh ý mỗi khi có đôi nam nữ đặt phòng, tránh hỏi nhiều giấy tờ.

Trợ giúp