Phan Thanh Bình: 'Buồn vì tôi và các đồng đội vẫn xem Công Vinh là bạn'

Phan Thanh Bình: 'Buồn vì tôi và các đồng đội vẫn xem Công Vinh là bạn'

Phan Thanh Bình: 'Buồn vì tôi và các đồng đội vẫn xem Công Vinh là bạn'

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp