Chờ nửa năm, Chelsea mua thần đồng bóng đá Anh rẻ hơn 20 triệu bảng

Chờ nửa năm, Chelsea mua thần đồng bóng đá Anh rẻ hơn 20 triệu bảng

Chờ nửa năm, Chelsea mua thần đồng bóng đá Anh rẻ hơn 20 triệu bảng

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp